Úvod Vedenie RHLS

Vedenie RHLS

Výbor RHLS volia účastníci Regionálnej hasičskej ligy Spiš na JARNOM SNEME. Výbor RHLS má funkčnosť na 2 roky.

Lukáš Soľár
predseda RHLS
Radovan Bachorík
podpredseda RHLS
Dušan Brutovský
tajomník RHLS
Bohuš Dzugas
pokladník RHLS
Pavol Dlhý
hlavný rozhodca RHLS

Revízna komisia:

Denisa ŠARIŠSKÁ – DHZ Spišský Štvrtok
Imrich KALETA – DHZ Sp.Nová Ves
Samuel MAČÁK – DHZ Granč-Petrovce

Rozhodcovia RHLS:

Michal GUZI
Pavol DLHÝ
Jozef NOVÁK
Dušan BRUTOVSKÝ