Úvod Vedenie RHLS

Vedenie RHLS

Výbor RHLS volia účastníci Regionálnej hasičskej ligy Spiš na JESENNOM SNEME. Výbor RHLS má funkčnosť 3 roky (zvolený výbor 11.11.2017)

Lukáš Soľár
predseda RHLS
Marek Krull
podpredseda RHLS
Lukáš Pavelko
tajomník RHLS
Bohuš Dzugas
pokladník RHLS
Pavol Dlhý
hlavný rozhodca RHLS

Revízna komisia:

Denisa ŠARIŠSKÁ – DHZ Spišský Štvrtok
Imrich KALETA – DHZ Sp.Nová Ves
Ivan GROMUS – DHZ Hronec

Rozhodcovia RHLS:

Pavol DLHÝ
Denisa ŠARIŠSKÁ
Peter SANETRÍK
Milan RAFAJ
Jozef ŠIMOŇÁK
Rado REŠETÁR