Úvod Hlasovanie ALL STARS 2020

Hlasovanie ALL STARS 2020

Hlasovať môže každý iba raz. Je potrebné zvoliť výber mužov A, vyber mužov B a výber žien. Hlas do A výberu mužov ma hodnotu 2 body a do B výberu hodnotu 1 bod. Hlasovanie prebieha do 22.08.2020. Po tomto dátume budú zverejnené zostavy all stars výberov u mužov a žien s najvyšším počtom hlasov + druhý výber mužov s druhým najvyšším počtom hlasov. Výbor RHLS prosí hlasujúcich o objektívne hlasy. (hlasy typu celý tím z jedného družstva budú neplatné)
PS: Hlasy súťažiacich, ktorí behajú RHLS majú väčšiu hodnotu ako hlas súťažiaceho , ktorý RHLS nebehá.