Na základe postupného uvoľnenia opatrenía možného organizovania zhromaždení, Vás výbor RHLS pozýva na Jarný snem RHLS 2020, ktorý bol odložený na neurčito.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce opatrenia bude snem s občerstvením ale bez stravy a snemu sa bude môcť zúčastniť 1 zástupca tímu – nahlásený vopred + výbor RHLS (Nahlasovanie v komentári).

https://www.facebook.com/events/877852609376561/