Je viac než isté, že do víkendu sa opatrenia nezmenia a nebude sa môcť oficiálne stretnúť viac na zhromaždení viac než 6 osôb. Preto bude snem v ONLINE režime.
ℹ️Prosíme všetky tímy aby na mail info@rhls.sk poslali e-mailové adresy zástupcov tímov, ktorým pošleme link na videokonferenciu, kde bude snem prebiehať.
PROGRAM SNEMU:
1. Privítanie účastníkov a oboznámenie s programom snemu
2. Voľba zapisovateľa
3. Zhodnotenie sezóny RHLS 2020
4. Hospodárenie RHLS v roku 2020
– finančná správa pokladník Rhls
5. Revízna správa – revízna komisia Rhls
6. Hodnotenie ligových kôl v ročníku 2020
– výbor
– členovia snemu RHLS
– organizátori
– návrhy na zlepšenie do sezóny 2021
7. Hodnotenie funkčného obdobia výboru RHLS 2017-2020
8. Návrhy na členov výboru pre obdobie 2020-2023 a voľba volebnej komisie
9. Voľby výboru RHLS pre obdobie 2020-2023
10. Výsledky volieb a predstavenie nového výboru RHLS
11. Záujemcovia o usporiadanie ligových kôl v ročníku 2021 a tvorba predbežného ligového kalendára
12. Diskusia
13. Záver