Pridávame info pre všetky hasičské zbory, ktoré majú záujem v roku 2021 usporiadať ligové kolo Regionálnej hasičskej ligy Spiš.

Do 07.11.2020 je možné podať žiadosť o organizovanie ligového kola (Na stiahnutie tu: www.rhls.sk/ziadost_organizacia_kola_rhls.pdf )

Žiadosť s podkladmi na odprezentovanie (foto, video, prezentácia, …), ktoré budú zdieľané na Jesennom sneme posielajte na info@rhls.sk

Podané žiadosti:

 1. Bijacovce
 2. Bystrá
 3. Hronec
 4. Drábsko
 5. Hronsek
 6. Huncovce
 7. Liptovská Teplá
 8. Liptovská Kokava
 9. Valaská
 10. Spišská Stará Ves
 11. Spišská Belá