Úvod Vedenie RHLS

Vedenie RHLS

Výbor RHLS volia účastníci Regionálnej hasičskej ligy Spiš na JESENNOM SNEME. Výbor RHLS má funkčnosť 3 roky (zvolený výbor 11.11.2017)

Lukáš Soľár
predseda RHLS
Marek Krull
podpredseda RHLS
Lukáš Pavelko
tajomník RHLS
Bohuš Dzugas
pokladník RHLS
Pavol Dlhý
hlavný rozhodca RHLS

Revízna komisia:

Denisa ŠARIŠSKÁ
Imrich KALETA – DHZ Sp.Štvrtok
Ivan GROMUS – DHZ Hronec

Rozhodcovia RHLS pre sezónu 2019:

Pavol DLHÝ
Denisa ŠARIŠSKÁ
Václav ŠEFČÍK
Bohuš DZUGAS

Štartéri RHLS pre sezónu 2019:

Marek KRULL
Lukáš SOĽÁR
Imrich KALETA
Lukáš PAVELKO
Roman DUDŽÁK
Ján RUŽIAK
Ján JAKUŠ
Lukáš ZAVADSKÝ