Úvod Vedenie RHLS

Vedenie RHLS

Výbor RHLS volia účastníci Regionálnej hasičskej ligy Spiš na JESENNOM SNEME. Výbor RHLS má funkčnosť 3 roky (zvolený výbor 13.12.2020)

Lukáš Soľár
predseda RHLS
Štefan Čupka
podpredseda RHLS
Lukáš Pavelko
tajomník RHLS
Bohuš Dzugas
pokladník RHLS
Pavol Dlhý
hlavný rozhodca RHLS

Revízna komisia:

– Oliver Kollár (Huncovce)
– Ján Jakuš (Hronsek)
– Martin Alberty (Bystrá)

Rozhodcovia RHLS pre sezónu 2021:

  • Pavol Dlhý (Sp.Stará Ves)
  • Štefan Čupka (Sp.Belá)
  • Andrej Knapik (Holumnica)

Štartéri RHLS pre sezónu 2021:

  • Romanko Dudžák (Sp.Stará Ves)
  • Lukáš Soľár (Bijacovce)
  • Lukáš Pavelko (Bystrá)
  • Ján Jakuš (Hronsek)
  • Imrich Kaleta (Sp.Nová Ves)
  • Maroš Vaverčák (Sp.Belá)
  • Denis Ševčík (Lipt.Teplá)