Prosíme záujemcov o organizovanie Jesenného snemu RHLS 2018, aby svoju žiadosť zaslali na mail- info@rhls.sk, prípadne kontaktovali niektorého z členov výboru.

Termín a čas bude zevrejnený po dohode s vybraným organizátorom snemu.

Ďakujeme